Vuokrausehdot

Villa Pinea soveltaa seuraavia ehtoja vuokraamisessa ja peruutuksissa. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta välittömästi sen jälkeen, kun asiakas on maksanut näissä sopimusehdoissa mainitun varausmaksun, tai on maksanut sekä varausmaksun että loppumaksun yhdellä kertaa.

Oleskelu Villa Pineassa

Villa Pinean vuokraan kuuluu huvilan, ranta-alueen ja veneen vapaa käyttöoikeus. Huvilan vuokraan sisältyvät kalusteet, kodinkoneet, keittiövälineet, astiat ja ruokailuvälineet sekä lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen tarvittava energia. Myös tyynyt ja peitot sisältyvät vuokrahintaan, liinavaatteita vuokrataan  13 eur/hlö. Asunnon siivouksesta vuokrauksen aikana huolehtii vuokralainen itse, loppusiivouksen toteuttaa vuokranantaja ja hinta peritään vuokralaiselta.

Avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamana arvioituna saapumisajankohtana.

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

Varaus ja maksuehdot

Asiakkaan tehtyä varauksen hänelle lähetetään sähköposti, jossa on vuokrattavan kohteen ajo-ohjeet, osoite-, ja avainten luovutustiedot. Samassa viestissä hän saa sähköiset laskut vuokran ja avainpantin maksua varten. Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on tehtävä 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Mikäli varaus tehdään yli 28 vuorokautta ennen vuokrausajankohtaa, lähetetään asiakkaalle vuokralasku kahdessa osassa: ennakkomaksu 25% vuokrasta (eräpäivä 7 vrk laskun päiväyksestä) ja loppulasku 75% vuokrasta (eräpäivä 21 vrk ennen loman alkua). Jos varaus tehdään alle 28 vuorokautta ennen varauksen alkua, peritään maksu yhdessä erässä. Varaus katsotaan vahvistetuksi kun asiakas on maksanut ennakkomaksun tai koko vuokrasumman. Mikäli maksut tai maksujen eräpäivät laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ennen palvelun käyttämistä vuokrasumman on kokonaisuudessaan oltava suoritettu. Avainpantin eräpäivä on vuorokausi ennen varauksen alkua.

Varauksen peruuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut perille. Varauksen peruuttamisesta pidätetään varausmaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, veloitetaan koko vuokrahinta. Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai ryhmän jäsentä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi, vuokraajalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Vuokrattavan kohteen omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokrattavan kohteen omistaja voi perua varauksen. Omistajan on silloin viipymättä ilmoitettava tästä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä kohteen omistajalle.

Mahdolliset valitukset, huomautukset ja riitojen ratkaisu

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on ilmoitettava välittömästi suoraan vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa luonnonilmiöistä eikä eläimistä johtuneista vahingoista eikä haitoista (esim. järvien leväesiintymät). Vuokranantaja on puolestaan velvollinen ilmoittamaan mahdollisista huomautuksista viipymättä vuokra-ajan päätyttyä. Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan kohteen alueen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.